Sažetak o udruzi Probion

Udruga studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   Udruga PROBION na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu djeluje od 2015. godine. Probion je zajednička udruga triju studija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta: biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Udruga je nastala kao rezultat potrebe studenata za većim brojem izvannastavnih sadržaja koji omogućuju stjecanje i izmjenu stručnog znanja te vlastiti profesionalni razvoj svakog člana. Nakon nešto više […]

Više