Sažetak o udruzi Probion

Udruga studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Udruga PROBION na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu djeluje od 2015. godine.

Probion je zajednička udruga triju studija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta: biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma.

Udruga je nastala kao rezultat potrebe studenata za većim brojem izvannastavnih sadržaja koji omogućuju stjecanje i izmjenu stručnog znanja te vlastiti profesionalni razvoj svakog člana.

Nakon nešto više od tri godine rada udruga broji 44 člana koji su za to vrijeme organizirali mnoštvo uspješnih projekata te sudjelovali na kongresima i konferencijama.

Ostvarena je i suradnja sa drugim fakultetima, kao što su Medicinski fakultet, Agronomski fakultet i Kineziološki fakultet, sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Neki od projekata su ciklus radionica „Stekni zdrave navike“, koji je dobio Rektorovu nagradu, zatim Dani otvorenih vrata PBF-a, Dani vina, Budi zmaj na 6. maj, Dani piva na PBF-u i Zoom u znanost.

Također, organizirana su brojna predavanja i filmske večeri od kojih se ističu: GMO u očima molekularaca, Bioterorizam kao aktualni izazov mogućnosti zloupotrebe biotehnologije, That Sugar Film, itd.

Osim aktivnosti na samom Fakultetu, udruga Probion sudjeluje u raznim humanitarnim akcijama te se može pohvaliti volonterskim radom svojih članova.

 

 

 

Kontakt:

probion.uspbf@gmail.com