Izvršni odbor

 

Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, predsjednica

rođena je 1977. godine u Beogradu.  Diplomirala je Biokemijsko inženjerstvo (2001.) na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istoimenom fakultetu stekla je titulu doktora znanosti iz područja Biotehnologije (2007.). Habilitirala je 2009. god. u području Biokatalize u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine radi kao redovita profesorica u Laboratoriju za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije. Predaje na preddiplomskom studiju “Biotehnologije“, “Prehrambena tehnologije” i “Nutricionizam” te diplomskim studijskim programima “Bioprocesno inženjerstvo” i  “Molekularna biotehnologija”, kao i na sveučilišnom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam”. Trenutno je voditeljica jednog HRZZ projekta te dva bilateralna projekta s Kinom i Austrijom, a sudjelovala je i na više domaćih znanstvenih i tehnologijskih projekata. Mentor je studentima studijskih programa koji se izvode na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Područje znanstveno-istraživačke djelatnosti prof. dr. sc. Ivane Radojčić Redovniković vezano je za biljne biološki aktivne spojeve, mogućnosti uporabe biljaka za fitoremedijaciju teških metala iz tla te za zelena otapala. Posljednjih 10 godina sustavno se bavi istraživanjem primjene prirodnih eutektičnih otapala kao novih ekološki prihvatljivih otapala za ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz različitih sirovina biljnoga podrijetla,  biokatalizi te formulaciji lijekova. Rezultati znanstveno-istraživačkog rada prikazani su u 50 znanstvenih radova publikacijama i do sada su citirani preko 1600 puta. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih i  domaćih znanstvenih kongresa.

 

Prof. dr. sc. Vesna Zechner-Krpan, dopredsjednica

Vesna Zechner-Krpan rođena je 1965. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Akademske titule dipl. ing., mr. sc. i dr. sc. iz Biokemijskog inženjerstva stekla je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Habilitirala je 1998. godine u području tehnologije životinjske stanične kulture u Laboratoriju za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva, Zavoda za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Od tada radi u istom Laboratoriju, a od 2011. godine kao redovita profesorica. Predavač je na preddiplomskom studiju “Biotehnologija”, diplomskim studijima “Bioprocesno inženjerstvo” i “Molekularna biotehnologija” te poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo”. Sudjelovala je u istraživanjima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, mentor je studentima na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima koji se izvode na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezinog znanstvenog interesa su: tehnologija stanične kulture; toksikologija; hormonalna reprodukcija; biokemijsko inženjerstvo i industrijska mikrobiologija; fiziologija industrijskih mikroorganizama, posebno kvasca; izolacija, pročišćavanje i karakterizacija aktivnih spojeva iz kvaščevih stanica; razvoj i primjena analitičkih metoda u tehnologiji vina; predtretman sirovina u proizvodnji biokemikalija. Dio rezultata objavila je u znanstvenim radovima i sudjelovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U Hrvatskom društva za biotehnologiju obnašala je funkciju rizničarke i dopredsjednice u nekoliko mandata, a od 2012.-2016. te od 2020.-2024. godine bila je i predsjednica društva.

 

Prof. dr. sc. Marina Tišma, dopredsjednica

Prof. dr. sc. Marina Tišma redovita je profesorica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska.

Doktorirala je u znanstvenom polju biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a 2021. je završila Executive Program Circular Economy & Sustainability Strategies na Sveučilištu u Cambridge-u u Velikoj Britaniji.

Područje njenog znanstvenog interesa je razvoj održivih procesa proizvodnje biogoriva i visokovrijednih produkata iz otpadne lignocelulozne biomase. Prije akademske karijere, prof. Tišma je radila u industriji slada i piva u sklopu čega se usavršavala u belgijskim sladarama i pivovarama.

Kao pozvani ili plenarni predavač sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i svijetu, a rezultate svojih istraživanja objavljuje u prestižnim međunarodnim znanstvenim časopisima poput Chemical Engineering Journal, Bioresource Technology, Applied Energy, Journal of Cleaner Production, itd.

U posljednjih 10 godina bila je voditelj ili suradnik na nekoliko razvojno-istraživačkih projekata od čega su četiri financirana iz strukturnih fondova Europske Unije. Trenutno je voditelj hrvatsko-slovenskog istraživačkog projekta „Valorization of residues from the vegetable oil industry based on biorefinery approach“ te istraživač je na projektu „Bioeconomy excellence alliance for stimulating innovative  and inclusive green transition“ koji je financiran iz Horizon Europe programa.

Članica je uredništva znanstvenih časopisa Chemical and Biochemical Engineering Journal Quarterly (CABEQ) i Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST), a bila je gostujući urednik časopisa Frontiers in Biotechnology and Bioengineering. Recenzent je Horizon Europe projekata te međunarodnih znanstvenih projekata iz Češke, Slovenije i Latvije.

Ima dugogodišnje suradnje za znanstvenicima iz europskih i svjetskih znanstvenih institucija, kao što su Kina (Shangai Advanced Research Institute), Australija (The University of Adelaide), Velika Britanija (University College London), Slovenija (Faculty of Chemistry and Chemical Technology), Turska (Hacettepe University), Češka (Institute of Chemical Process Fundamentals), itd.

Članica je EFB-a (European Federation of Biotechnology), ESAB-a (European Society of Applied Biocatalysis), HDKI-a (Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa) te Udruge TechnOS. Dopredsjednica je Udruge sportske rekreacije i kineziterapije „Kinesis“.

Dobitnica je The Chinese Academy of Sciences (CAS) President’s International Fellowship Initiative za 2024. godinu.

 

Dr. sc. Deni Kostelac, tajnik

Nakon završene 15. gimanzije (MIOC) u Zagrebu, diplomirao je 2016. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Molekularna biotehnologija. Od 2017. godine zaposlen je u Laboratoriju za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a na istoimenom fakultetu stekao je titulu doktora znanosti iz područja Biotehnologije 2022. godine obranivši disertaciju naslova Formulacija i razvoj višeslojno mikroinkapsuliranoga probiotika s ciljanim učincima na zdravlje. Suradnik je na predmetima: Mikrobiologija, Mikrobiologija namirnica, Bakteriologija i Mikologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

Nagrađen je zlatnom medaljom na 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2021 te posebnim priznanjem za zdravstveni značaj inovacije na Salonu inovacija Bjelovar 2021. za razvijenu probiotičku kapsulu. Dobitnik je i nagrade za najbolju prezentaciju na 50. međunarodnom skupu Europskog društva za mutagenezu okoliša i genomiku u Maastrichtu, Nizozemska te Godišnjom nagradom za najbolji doktorski rad Zaklade Ivan Bulić 2022. godine.

Sudjelovao je u realizaciji više projekata od kojih se ističu: „Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena“, financiran sredstvima EU (KK.05.1.1.02.0012.) i „Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova“ (HRZZ IP-2019-04-2105). Sudjelovao je i na projektu društveno korisnog učenja: „U društvu mikroba“, Hrvatskog mikrobiološkog društva gdje je imao funkciju mentora. Također je obnašao funkciju zamjenskog člana Upravnog odbora COST akcije CA16112 (NutRedOx).

Područja njegovog znanstvenog interesa su primjenjena mikrobiologija, razvoj novih sustava probiotika i postbiotika s ciljanim učincima na zdravlje te formulacija biološki aktivnih sustava biljnih ekstrakata i mikroorganizama posebice usmjerenih na antioksidacijska i protupalna svojstva.

 

Dr. sc. Manuela Panić, rizničarka

Dr.sc. Manuela Panić rođena je 27.10.1991.g. u Čakovcu. Godine 2016. diplomirala je Bioprocesno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s izvrsnim uspjehom te je iste godine upisala poslijediplomski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam.  Doktorski rad pod nazivom „Application of natural deep eutectic solvents in isolation of anthocyanins and biocatalysis with lipase“, izrađen pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivane Radojčić Redovniković obranila je 8.4.2020.g. te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenig područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Biotehnologija.

Od 2016. g. zaposlena je kao asistent u Laboratoriju za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije na projektu „Zelena otapala za zelene tehnologije“, a od 2020. kao poslijedoktorand na projektu „Racionalan dizajn prirodnih eutektičkih otapala za pripremu i formulaciju kiralnih lijekova“ u istom laboratoriju te na projektu „Održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina“. Istraživački rad Manuele Panić je usmjeren ka pripravi, fizikalno-kemijskoj i biološkoj karakterizaciji prirodnih eutektičkih otapala, te njihovoj primjeni u biokatalizi, ekstrakciji i prirodnim znanostima.