POZIV na godišnju skupštinu HDB

Poštovane kolegice/ poštovani kolege,

Čast mi je pozvati Vas u ime Izvršnog odbora HDB-a na redovitu Godišnju skupštinu
Hrvatskog društva za biotehnologiju koja će se održati:
u utorak 21. prosinca 2021. godine s početkom u 14,00 sati, u Vijećnici (prizemlje,
Dekanat) Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, u Pierottijevoj
ulici br. 6, u Zagrebu.

U uvodnom dijelu umirovljeni prof. dr. sc. ŽELIMIR KURTANJEK i prof. dr. sc.
TONČI REZIĆ s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, održat
će predavanje:
“Modeliranje utjecaja produkata razgradnje lignoceluloze na LPMO aktivnost

primjenom kauzalnosti molekularnih deskriptora”
Potom slijedi Godišnja skupština s predloženim dnevnim redom:

1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju HDB-a u proteklom razdoblju
2. Reizbor/izbor predsjednika HDB-a i članova Izvršnog odbora
3. Određivanje visine članarine za 2022. godinu
4. Program rada i proračun za 2022. godinu
5. Ostala pitanja.

Sve članice/članove bih molila da tijekom boravka na PBF-u cijelo vrijeme nose zaštitne
maske.
Nakon održane Godišnje skupštine, podružit ćemo se kratko uz skromnu zakusku, a u ozračju
propisanih mjera uslijed pandemije.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Vesna ZECHNER-KRPAN
Predsjednica HDB-a