Research and Innovation Smart Specialization Strategy in the field of Biotechnologies in Europe, A Challenge for Central and Eastern European Region

Međunarodnu radionicu „Research and Innovation Smart Specialisation Strategy in the field of Biotechnologies in Europe, A Challenge for Central and Eastern European Region“ (http://www.ris3-eu-biotech-workshop-2017.eu), koja je održana od 04. do 06. rujna 2017. godine u Bratislavi, organizirali su Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava u suradnji sa ICARST, Bratislava; Ministry of Education, Science, Research […]

Više

Sažetak o udruzi Probion

Udruga studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   Udruga PROBION na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu djeluje od 2015. godine. Probion je zajednička udruga triju studija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta: biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Udruga je nastala kao rezultat potrebe studenata za većim brojem izvannastavnih sadržaja koji omogućuju stjecanje i izmjenu stručnog znanja te vlastiti profesionalni razvoj svakog člana. Nakon nešto više […]

Više