Poziv na predavanje: “Razgovor o računalima u biotehnologiji i biomedicini”

Hrvatsko društvo za biotehnologiju Vas poziva na predavanje “Razgovor o računalima u biotehnologiji i biomedicini” dr. sc. Ivana MIHALEK, naslovni docent, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Poziv na predavanje – Ivana Mihalek